Het UWV is verantwoordelijk voor hulp aan werkzoekenden bij het vinden van werk. Werkzoekenden kunnen gebruikmaken van de dienstverlening die het UWV zelf aanbiedt. 

Daarnaast koopt het UWV re-integratiedienstverlening in bij leveranciers. Om voor het UWV diensten te verlenen heb ik een samenwerking met Flex Advieshuis B.V.

Het UWV en Flex Advieshuis B.V. hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten, omdat zij werken volgens de hoge kwaliteitseisen van het UWV.  Voor het UWV lever ik via het Flex Advieshuis B.V. het:

'Werk-Fit' Traject.        

Voor wie is het?

Voor mensen die een WIA uitkering hebben, WIA staat voor: Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De WIA bestaat uit 2 soorten uitkering, namelijk de WGA-uitkering en de IVA-uitkering.

  • WGA staat voor: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Je krijgt mogelijk WGA als je 2 jaar of langer ziek bent en (in de toekomst) kunt werken. Je hebt dan arbeidspotentieel.
  • IVA staat voor: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Je krijgt mogelijk IVA als je niet of nauwelijks kunt werken en er een  kleine kans is dat u herstelt.

Een Werk-Fit Traject wordt in verreweg de meeste gevallen ingezet voor de mensen die een WGA-status hebben. Er is dan sprake van arbeidspotentieel.

Alleen het UWV kan opdracht geven voor een Werk-Fit Traject. Dat betekent overigens niet dat je er niet zelf om mag vragen. Je kunt een afspraak maken met mij voor een vrijblijvend “KLIK- gesprek” via mij of het Flex Advieshuis.

Als je hebt gekozen, dan geef je je keus door aan jouw contactpersoon van het UWV.  Het UWV schrijft dan een opdracht uit, zodat wij formeel akkoord hebben om met jou aan de slag te kunnen.

 Wat gaan we doen?

Het Werk-Fit Traject is helemaal op maat, we gaan doen waar jij de meeste behoefte aan hebt. Het maken van een CV, het schrijven van een goede sollicitatiebrief, het oefenen van het sollicitatiegesprek, het maakt allemaal deel uit van dit traject. Tevens kijken we naar je netwerk en waar er vacatures zijn waar je interesse in hebt. Wil je onderzoeken wat het beste bij je past? Ook dat kan aan de orde komen tijdens dit traject.

Wat zijn de kosten?

Als je binnen de doelgroep valt en je hebt toestemming van het UWV dan zijn er geen kosten aan verbonden. 

Aanmelden 


 
Opbellen
E-mail