Re-integratie 1e, 2e en 3e spoor

Het financiële risico van ziekte en arbeidsongeschiktheid komt steeds meer bij de werkgever (en zijn verzekeraar) te liggen. En met de modernisering van de Ziektewet krijgen werkgevers er ook voor flexwerkers een fors financieel risico bij. Een flinke kostenpost voor u als werkgever.

Tegelijkertijd zijn er ook duidelijke richtlijnen voor de werknemer: wie kan werken, moet werken. Er is dus geen sprake meer van vrijblijvendheid. Dit houdt in dat ook zieke of gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers zo snel mogelijk moeten re-integreren. Een goede begeleiding bij deze re-integratie is dan ook wenselijk voor alle betrokken partijen.

Hoe kunt u snel geld besparen? Loondoorbetaling bij ziekte is een grote kostenpost voor uw bedrijf/ organisatie. Elk langdurig ziektegeval kan uitmonden in het doorbetalen van 70% van het jaarsalaris en dat dan minimaal 2 jaar lang. Het kan nog erger worden als u zich niet houdt aan uitvoering van de wet Poortwachter. In dat geval heeft het UWV het recht u een sanctie op te leggen dat vaak leidt tot nog een extra jaar loondoorbetaling.

Re-integratie 1e spoor:

Houdt in dat binnen de organisatie een gepaste functie zoeken voor de zieke werknemer. Het is van groot belang om zo snel als mogelijk te zoeken naar passende oplossingen omdat de zieke werknemer naar mate hij langer ziek is een grote afstand tot het werk ervaart. De herplaatsing binnen een gepaste functie is alleen succesvol als er sprake is van een “win-win “situatie. Alleen dan kan herhaling van de situatie en een opvolgende ziekmelding voorkomen. Het is dus belangrijk dat de verwachtingen en wensen van zowel de werkgever als de werknemer duidelijk worden. Hierin bemiddelen wij vanuit objectiviteit en vertrouwen.

Wij maken een afspraak met de zieke werknemer en onderzoeken zijn/haar mogelijke terugkeer.

U krijgt een heldere rapportage met betrekking tot de haalbaarheid van de herplaatsing, de motivatie de Kritische Succesfactoren

De overplaatsing wordt gedurende 2 maanden begeleidt door de inzet van coaching gesprekken.

Re-integratie 2e spoor:

Zodra duidelijk is dat een "zieke" werknemer niet meer terug kan keren op de werkplek of op een andere plek binnen de organisatie start u zo snel mogelijk de re-integratie 2 e spoor.  U bent verplicht hier inspanning voor te leveren, sterker nog……. het UWV zal u in een later stadium u hierop beoordelen. In het slechtst denkbare geval betaalt u 3 jaar het loon van de zieke werknemer door omdat het UWV u een sanctie op kan leggen voor een extra jaar loondoorbetaling.

Tijdens de verplichte loondoorbetalingsperiode heeft u vaak te maken met hoge kosten, de werknemer moet worden vervangen of de collega’s ervaren een hogere werkdruk waardoor de kans op ziekte toeneemt. Dat wilt u niet! Voor beide partijen is het dus van belang om zo snel mogelijk te re-integreren in een passende functie bij een andere werkgever. De winst is dat de werknemer nieuwe uitdagingen ervaart en weer gemotiveerd raakt om een nieuwe start te maken. Dan is het ook aan de werknemer gelegen om na het aanvaarden van een andere baan waar u hem naar toe heeft geholpen ontslag te nemen en een start te maken bij de andere werkgever.

Wederom is er in dit geval sprake van een “win-win “situatie.

Wij maken een afspraak met de zieke werknemer en onderzoeken zijn/haar mogelijke herplaatsing.

U krijgt een heldere rapportage met betrekking tot de haalbaarheid. Naast het ondersteunen van de medewerker zullen wij actief zelf acquisitie doen om de medewerker zo snel mogelijk bij een andere onderneming te plaatsen. Tevens bieden wij de mogelijkheid om de "zieke" werknemer op detacheringsbasis via een proefplaatsing buiten uw onderneming te plaatsen. De loonkosten die de andere ondernemer betaalt komen ten goede van uw onderneming waarmee het grootste deel van uw loonkosten betaald zal zijn.

Re-integratie 3e spoor: Begeleiding WGA

Als werkgever kunt u te maken krijgen met een medewerker die gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt. Als deze geen nieuw werk vindt via het 2e spoor re-integratietraject en na twee jaar nog steeds arbeidsongeschikt is, volgt de WIA-keuring. Blijkt hieruit dat de werknemer deels arbeidsgeschikt is? Dan kan het derde spoortraject starten om een geschikte arbeidsplaats te vinden. De gemiddelde duur van een WGA-uitkering is 7 jaar. Dit is voor u een hoge kostenpost want de WGA-uitkering is 10 jaar lang toerekenbaar aan de laatste werkgever. De WGA kosten kunnen oplopen tot gemiddeld € 130.000 per werknemer.

Stimulanszz neemt voor u de begeleiding van de (ex) werknemers met een WIA-uitkering over en borgt dat alle verplichtingen worden nagekomen waardoor de WGA kosten en risico's worden beperkt.

Wij streven ernaar passend werk te vinden voor de werkzoekende en de kosten voor de werkgever of het UWV te beperken. Om uw voormalig werknemer met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen is een actieve benadering van werkgevers nodig. Er moet goed uitgelegd worden welke arbeidsmogelijkheden werkzoekenden hebben en welke re-integratie-instrumenten een werkgever ter beschikking heeft. Ook moet er veel energie worden gestoken in het activeren en begeleiden van de betrokken werkzoekenden.

Outplacement

Ons dagelijks leven bestaat uit; werken, opvoeden, zorgen voor anderen en leuke dingen doen. De meeste mensen regelen dat prima zelf. Toch komt iedereen wel eens in een situatie dat extra ondersteuning nodig is. Denk aan werkloosheid, re-integratie na (langdurig) ziekte of het vastlopen van de carrière. Stimulanszz biedt outplacement trajecten op een persoonlijke maar 'Stimulanszzende' manier. Bij outplacement moet een werknemer een baan gaan zoeken bij een andere werkgever omdat de arbeidsovereenkomst met de huidige werkgever is of wordt stopgezet. Er wordt altijd gezocht naar een nieuwe plek buiten de huidige organisatie. Emoties

Doordat bij outplacement altijd sprake is een verandering in iemands leven staat Stimulanszz stil bij de emoties en gevoelens die dit oproept. Door de gesprekken met een objectieve professional gaat de kandidaat de situatie verwerken en los komen van de oude situatie. Er komt ruimte om voorruit te kijken en een nieuwe toekomst op te bouwen.

Doordat bij outplacement altijd sprake is een verandering in iemands leven staat Stimulanszz stil bij de emoties en gevoelens die dit oproept. Door de gesprekken met een objectieve professional gaat de kandidaat de situatie verwerken en los komen van de oude situatie. Er komt ruimte om voorruit te kijken en een nieuwe toekomst op te bouwen. 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
Opbellen
E-mail