Welkom op mijn website. Ik ben Astrid Selier - Loopbaan / Jobcoach en HR Adviseur . 

Dat betekent dat ik beschik over beroeps specifieke kennis en ervaring. Ik werk vanuit een helder beroepskader, volgens een heldere gedragscode en ik investeer in mijn eigen deskundigheidsbevordering. 
 
Een loopbaanprofessional kan diagnosticeren vanuit een brede kennis van loopbanen en arbeidsmarkt. Kan verschillende perspectieven openen doordat de paradigma's zijn te herkennen van zichzelf en van anderen. Kan een gidsrol op de arbeidsmarkt vervullen, is goed op de hoogte is van de actuele sociaal economische ontwikkelingen, de trends die van invloed zijn op de werkomgeving en de hoofdlijnen van wet-en regelgeving inzake arbeidsrecht en werkeloosheids- en re-integratiemaatregelen.

Een loopbaanprofessional beheerst  psycho-diagnostische methoden en is op de hoogte van de methoden en technieken die in het loopbaanadviesvak gebruikt worden

De gedragscompetenties die een loopbaanprofessional nodig heeft om effectief te kunnen coachen zijn: inlevend, communicatief, reflectief, adviserend en ondersteunend. Is daarbij een goede luisteraar en kan inspelen op onverwachte gebeurtenissen. 

Het instrument van de loopbaanprofessional ben ikzelf. Ik werk vanuit hoge ethische maatstaven, zoals neergelegd in de Noloc gedragscode. Ik heb een uitgebreid netwerk maar oordeel onafhankelijk.  
Opbellen
E-mail