CMI gecertificeerd Register Loopbaanprofessional

            


Ik ben Astrid Selier - Gecertificeerd loopbaanprofessional en HR Adviseur  

https://cminl.nl/Het-register 

https://cminl.nl/Over-ons/Kwaliteiten/Gedragscode

Certificatienorm    

CMI stelt zeker dat loopbaanprofessionals worden getoetst aan een vastgestelde certificatienorm. CMI zorgt ervoor dat deze norm regelmatig wordt geëvalueerd en indien nodig wordt bijgesteld. CMI heeft hiervoor een overeenkomst met DNV GL, een wereldwijd certificerende instelling met ruim 14.000 werknemers in 100 landen.

ISO     

DNV GL toetst de certificatienorm aan de ISO 17024 voor Persoonscertificatie. Loopbaanadviseurs. DNV GL wordt jaarlijks beoordeeld op het volgen van de juiste procedures en het zekerstellen dat de toetsing op onafhankelijke wijze plaatsvindt.


Als loopbaanprofessional ben ik gespecialiseerd in:

Loopbaanbegeleiding: het begeleiden bij het maken van keuzes voor wat betreft het verdere verloop van de carrière. Een dynamisch proces dat bestaat uit het analyseren van de capaciteiten en de mogelijkheden van de persoon individueel in relatie tot de huidige functie en de arbeidsmarkt. De opdrachtgever is de persoon zelf of zijn/ haar werkgever. Het adviseren van de werkgever kan ook tot de mogelijkheden behoren. 

Loopbaancoaching: het begeleidingsproces van individuen of groepen op de werkvloer. Dit gebeurt door analyse en verdere begeleiding. Het doel is verbeteren van het functioneren van de persoon of groep. 

 Re-integratie 2e spoor: het proces dat een persoon of een groep personen doorloopt om weer deel te nemen aan het arbeidsproces. Dit vindt plaats vanuit een niet werkende positie bij: ziekte, werkloosheid of ontslag. Hierbij wordt gebruik gemaakt van specifieke kennis over de arbeidsmarkt , wordt er samengewerkt met de opdrachtgever en worden andere deskundigen ingezet. Stimulanszz zet hier het netwerk van de betrokkenen en het eigen netwerk in voor een optimaal resultaat. 

Outplacement: het begeleiden van werknemers bij het vinden van een nieuwe passende baan. De aanleiding is ontslag in verband met een reorganisatie of maakt onderdeel uit van de vaststellingsovereenkomst. Tijdens outplacement trajecten van Stimulanszz is er aandacht voor verwerken en rouw voor de volgende stap kan worden gezet. 


Stimulanszzonline

Vanaf eind april is Stimulanszz ook online. 

De wereld verandert en wij veranderen mee,

de digitalisering is door de coronacrisis in een stroomversnelling gekomen.

Stimulanszz vaart mee en biedt vanaf nu online workshops en loopbaancoaching aan.

Neem een kijkje

Met jouw online loopbaancoach op weg naar succes 

 

Als HR Adviseur verbind ik mijn ervaringen aan het ondernemerschap. In de praktijk blijkt een structurele aanpak omtrent personeelsbeleid lastig en een tijdrovende klus voor MKB bedrijven en ondernemers. Wetgeving verandert en daar moet adequate op geparticipeerd worden. Bij personeel denkt men snel aan hoge kosten, maar beter nog is om de vraag te stellen wat goed personeelsbeleid kan opbrengen.

Ik verbind mij op afroep aan uw onderneming, heeft u een HR vraagstuk dan kunt u mij daarvoor op afroep inschakelen. 

Heeft u een vacature die lastig in te vullen is?

"U roept en ik kom in actie" !

Ik verbind me voor een bepaalde periode aan uw onderneming en neem zorgen weg zodat u kunt doen waar U goed in bent.

Als rode lijn in mijn carrière zit ‘Stimulans’: werken met mensen, het stimuleren van hun mogelijkheden, ontwikkeling, en het beste uit een ander en jezelf halen.

Contact

Stuur mij een mail  stimulanszz@outlook.com

Dan neem ik telefonisch contact met u op.

 

  

 

Opbellen
E-mail